Tisztségviselők

Elnökség

Elnök

Dr. Török Ferenc

Alelnökök

Dr. Kereszty Marcell
Tepfenhart Dóra 

Elnökségi tagok

Biacs Mónika
Őri János
Dr. Pethő Árpád
Ravadits Imre
Dr. Sóvári Miklós

Póttagok

Dr. Kovári Zoltán
Szentpéteri Zsolt

Pénztáros

Mák András

Számvizsgáló Bizottság

Elnök

Dr. Harangozó Gábor

Tagok

Horváthné Faber Enikő
Dr. Molnár István

Póttag

Rónaszéki Tibor 

Fegyelmi Bizottság

Elnök

Dr. Jakabné Molnár Judit

Tagok

Buzásné Nagy Zsuzsanna
Frankné dr. Machytka Daisy
Dr. Győrffy Béla
Király György
Mészárosné Dónusz Katalin

Póttagok

Köteles Zoltán
Mészáros Katalin